Bombes dosificadores

  • Bombas-dosificadores

Les bombes dosificadores de membrana magnètica i motor i control subministrades per Hidràuliques HMT, són utilitzades en un rang que es mou entre el 0-1000 l/h amb contrapressions entre els 2 i 25 Bar. Per sobre aquests rangs no tenim bombes amb control, però si de procés amb membrana mecànica, membrana hidràulica i pistó, amb un o més capçals.

Les bombes dosificadores són volumètriques oscil·lants. Aspiren un volum de fluid exactament conegut un cop calibrades amb una carrera de retorn del desplaçador i l’introdueixen a la impulsió. Els recorreguts de les bombes solen ser variables per aconseguir una dosificació exacta i constant.

Totes aquestes bombes poden anar amb una gran versatilitat de materials en els capçals (PP, PVC, Vidre acrílic, PCDF, SS,…) i les juntes (NBR; EPDM, PTFE) per tenir la compatibilitat de materials adequada amb els fluids dosificats.

Quatre passos per seleccionar la bomba adequada:

  • Determinar la capacitat de bombeig en l/h
  • Determinar la contrapressió en bar
  • Determinar el tipus de control
  • Determinar la compatibilitat de producte del fluid a dosificar
  • General: dosificació de substàncies químiques
  • Tractament d’aigua potable: dosificació de desinfectants
  • Circuits de refrigeració: dosificació d’inhibidores de corrosió i biocides
  • Tractament d’aigua residual: dosificació d’agents de floculació i coagulació
  • Industria: dosificació d’additius