Descàrregues

CATÀLEGS HMT

Bombes
diesel

Bombas diesel

Bomba centrifuga amb multiplicador per a tractor

Bomba centrífuga con multiplicador para tractor

Bomba centrifuga horitzontal monoetapa inox

Bomba centrífuga horizontal monoetapa inox

Bombes centrifugues monobloc

Bombas centrifugas monobloc

Bombes centrifugues simple i doble turbina

Bombas centrifugas simple y doble turbina

Bombes centrifugues verticals

Bombas centrifugas verticales

Bombes eix lliure normalitzada

Bombas eje libre normalizada

Bombes
eix lliure

Bombas eje libre

Bombes verticals
pou acer inoxidable

Bombas verticales pozo acero inoxidable

Electrobombes
submergibles

]

Equips
de pressió

Equipos de presion