Protecció de dades

Informació

La informació rebuda per HIDRÁULICAS HMT a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d’acord amb la normativa vigent.

HIDRÁULICAS HMT informa a l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina web seran tractades sota la responsabilitat de HIDRÁULICAS HMT amb la finalitat i interès legítim de gestionar els serveis proporcionats a través del present lloc web, tal com donar resposta a les seves sol·licituds de contacte.

També, i sempre que ens doni el seu consentiment, HIDRÁULICAS HMT podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis de HIDRÁULICAS HMT o d’altres entitats relacionades amb HIDRÁULICAS HMT i que puguin resultar del seu interès. Aquestes dades també poden ser utilitzats amb una finalitat comercial, financera, de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a HIDRÁULICAS HMT per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de mercat amb la finalitat d’adequar les seves ofertes al perfil particular de l’usuari.

En proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquest web, vostè està donant el seu consentiment al tractament dels mateixos d’acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

Conservació de les dades

Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat, es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats .

Destinataris

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per a això haurà de dirigir a HIDRÁULICAS HMT per correu postal a C/ Barcelonès 14-16, Pol. Ind. Ramassà, 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona), o mitjançant correu electrònic a *EMAIL*

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades

HIDRÁULICAS HMT declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d’acord amb la legislació vigent. Per això ha establert un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar i implantar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.