Equips de dosificació i desinfecció

Equips de dosificació i desinfecció


Accessoris

Disposem de tota la gamma d’accessoris i recanvis dels equips de subministrament per a realitzar la posta en marxa i la adaptació a la instal·lació del client, així com reparació als nostres tallers o desplaçaments a les instal·lacions del client.

Sistemes de dosificació

Unitat compacta de dosificació, el conjunt es subministra completament muntat, només cal fixar la unitat i realitzar les connexions hidràuliques i elèctriques necessàries.

Bombes dosificadores

Les bombes dosificadores de membrana magnètica i motor i control subministrades per Hidràuliques HMT, són utilitzades en un rang que es mou entre el 0-1000 l/h amb contrapressions entre els 2 i 25 Bar. Per sobre aquests rangs no tenim bombes amb control, però si de procés amb membrana mecànica, membrana hidràulica i pistó, amb un o més capçals.