Reparació de Bombes Barcelona

Reparació de bombes a Barcelona

Reparació de tot tipus de bombes

  • Verticals de pou profund
  • Submergibles
  • Dièsel
  • Centrífugues
  • Reparació i posada en servei de Bomba vertical HMT engranatges
  • Reparació i posada en servei de Bomba vertical

També existeix la possibilitat de les reparacions in-situ de manera ràpida i eficaç.