Sistemes de tractament d’aigües

Sistemes de tractament d’aigües


Panells de mesura i control

Els sistemes de mesura i regulació han de ser potents, i els sensors precisos. D’aquesta manera, els medis líquids es podran dosificar amb exactitud.

Ultraviolats

Rang de treball de fins a 100 m3/h per làmpada

Diòxid de clor

El rang de subministra va des dels 0-12Kg/h

Cloració Salina

El rang de subministra va des dels 0-10Kg/h

Ozó

El rang de subministra va des dels 0-2Kg/h

Tecnologia de membranes

La filtració de membrana és un procés físic que separa les substàncies mitjançant membranes en funció del diàmetre de partícula.

Descalcificació

Rang de treball fins a 150 m3/h per resina

Filtre de Carbó actiu de closca de coco

Rang de treball de fins a 80m3/h per filtre

Filtres de carbó actiu

Rang de treball de fins a 40m3/h per filtre


  • 1
  • 2