Gamma ALTRES

Gamma ALTRES


Bombes Verticals de canya amb diversos impulsors

Bombeig de líquids carregats, aigües brutes i residuals amb impureses grans per a col·lectors d’aigües residuals comunals o industrials amb plantes depuradores, obres, etc.

Separadors sòlids

Separadors d’aigües residuals civils o industrials, de biogàs i d’altres compostos.

Bombes trituradores

Bombeig especialitzar en el bombeig de fang amb sòlids.