Bombes d’Eix Lliure i Cambra Partida

Bombes d’Eix Lliure i Cambra Partida


Bombes càmera partida

Bomba amb divisió axial horitzontal de la càmera hidràulica amb doble voluta.

Bombes centrífugues amb suport ix lliure

Bombes centrífugues amb suport i eix lliure de construcció robusta i alt rendiment, amb caudals que van des de 15 als 240 m3/ h i altures d’elevació des de 10 a 175 m.c.a.